De visie en missie van Kasparov

Visie
De bemiddeling van financials vereist specialisatie en scherpe kaders. Omdat wij alleen bemiddelen in financiële functies voor het bedrijfsleven, en ons beperken tot de Randstad en Brabant, zijn wij er ontzettend goed in. Afhankelijk van de economie vraagt de markt meer om vaste medewerkers of interim-krachten. Daarom onderhouden we op beide gebieden een actueel, groot netwerk. Bovendien kunnen we op elk moment een groot aantal eigen financials detacheren. Maar altijd geldt: Een duurzame arbeidsrelatie vereist een zorgvuldige match. Focus en aandacht voor de menselijke maat. Dat is Kasparov.

Missie
Kasparov koestert carrières. Door ons werk zien wij mensen groeien; dat is de diepste drijfveer voor de bemiddeling en ontwikkeling van financials. Met ons Kasparov College dagen wij Interim Financials uit om het maximale uit zichzelf te halen, bijvoorbeeld door de gecertificeerde opleiding tot business controller te volgen.

Omdat we ons bewust beperken tot financiële functies voor het bedrijfsleven, in de Randstad en Brabant, willen we daarin een dominante positie innemen. Eind 2022 willen we jaarlijks 150 vaste kandidaten bemiddelen en 200 Interim Financials plaatsen met 100 eigen medewerkers. Alle kandidaten hebben we face to face gesproken voordat we ze voorstellen aan een opdrachtgever.

Kernwaarden
Kasparov is de scherpe, ambitieuze specialist met oog voor de menselijke maat.

© Copyright 2020 Kasparov - 100.nl, Merkversterking